Virksomheten

Virksomheten ble etablert i april 1989 av Bjørnar Stormo.

 

Selskapet eies nå av Bjørnar Stormo, Helge Simonsen og Asbjørn Eidem.

 

Våre revisjonsoppdrag fordeler seg over et bredt spekter av bransjer, blant annet handel og service, eiendomsdrift, fiske og fisketilvirkning, bygg og anlegg, barnehager, reiseliv, renovasjon m.fl.


Til sammen har vi ca 300 faste revisjonsoppdrag.

 

Til sammen er vi 9 medarbeidere. Staben består av 5 statsautoriserte revisorer og 4 revisormedarbeidere.

Vår hovedvirksomhet består i revisjon av små og mellomstore aksjeselskaper.


Vi utfører også revisjonsoppdrag for samvirkeforetak, ansvarlige selskaper, enkeltpersonsforetak, interkommunale selskaper, stiftelser, foreninger, legater, bank og konkursbo. Virksomhetene er hovedsakelig lokalisert til Lofoten, men vi har også revisjonsoppdrag i andre deler av landet.

Lofotrevisjon har kompetanse også innenfor andre områder. Så lenge det ikke kommer i konflikt med vår rolle som revisor, bistår vi også i forbindelse med årsregnskap og ligningsoppgaver og påtar oss oppdrag innenfor områdene skatt og avgift, omdanning og omorganisering og generasjonsskifter.

Som hjelpeverktøy benyttes i dag Descartes elektroniske revisjonsmetodikk og Finale årsavslutningsprogram.

Våre medarbeidere

Helge Simonsen

 

Daglig leder
Statsautorisert revisor, statsautorisert regnskapsfører og siviløkonom.
Ansvarlig revisor/partner

 

Bjørnar Stormo

 

Statsautorisert revisor og statsautorisert regnskapsfører
Ansvarlig revisor/partner

 

Asbjørn Eidem

 

Statsautorisert revisor og statsautorisert regnskapsfører
Ansvarlig revisor/partner

Catrine Andersen

 

Statsautorisert revisor, statsautorisert regnskapsfører og siviløkonom

Revisormedarbeider

 

Lill-Carin Hoseth Myklebust

 

Statsautorisert revisor, statsautorisert regnskapsfører.

Revisormedarbeider

 

Lars Stormo

 

Statsautorisert revisor

Revisormedarbeider

 

Tina Benjaminsen

 

Bachelor i økonomi og adm med regnskap

Revisormedarbeider

 

Gabrielle Johansen

 

Master i revisjon og regnskap

Revisormedarbeider

 

Liudmila Øvergård

 

Master i revisjon og regnskap

Revisormedarbeider