Virksomheten

Virksomheten ble etablert i april 1989 av Bjørnar Stormo.

 

Selskapet eies nå av Bjørnar Stormo, Helge Simonsen og Asbjørn Eidem.

 

Våre revisjonsoppdrag fordeler seg over et bredt spekter av bransjer, blant annet handel og service, eiendomsdrift, fiske og fisketilvirkning, bygg og anlegg, barnehager, reiseliv, renovasjon m.fl.


Til sammen har vi ca 300 faste revisjonsoppdrag.

 

Til sammen er vi 8 medarbeidere. Staben består av 3 statsautoriserte revisorer, en registrert revisor og 4 revisormedarbeidere.

Vår hovedvirksomhet består i revisjon av små og mellomstore aksjeselskaper.


Vi utfører også revisjonsoppdrag for samvirkeforetak, ansvarlige selskaper, enkeltpersonsforetak, interkommunale selskaper, stiftelser, foreninger, legater, bank og konkursbo. Virksomhetene er hovedsakelig lokalisert til Lofoten, men vi har også revisjonsoppdrag i andre deler av landet.

Lofotrevisjon har kompetanse også innenfor andre områder. Så lenge det ikke kommer i konflikt med vår rolle som revisor, bistår vi også i forbindelse med årsregnskap og ligningsoppgaver og påtar oss oppdrag innenfor områdene skatt og avgift, omdanning og omorganisering og generasjonsskifter.

Som hjelpeverktøy benyttes i dag Descartes elektroniske revisjonsmetodikk og Finale årsavslutningsprogram.

Våre medarbeidere

Helge Simonsen

Daglig leder
Statsautorisert revisor, autorisert regnskapsfører og siviløkonom.
Ansvarlig revisor/partner


Bjørnar Stormo

Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører
Ansvarlig revisor/partner


Asbjørn Eidem

Registrert revisor og autorisert regnskapsfører
Ansvarlig revisor/partner

Catrine Andersen

Statsautorisert revisor, siviløkonom

Revisormedarbeider

 

Wenche Jakobsen

Autorisert regnskapsfører, bachelor i revisjon og regnskap

Revisormedarbeider

 

Lill-Carin Hoseth Myklebust

Bachelor i revisjon og regnskap, revisormedarbeider

 

Lars Stormo

Master i revisjon og regnskap, revisormedarbeider

 

Kaja Knutsen

Autorisert regnskapsfører, bachelor i revisjon og regnskap

Revisormedarbeider