Velkommen til Lofotrevisjon AS!
Lofotrevisjon AS er et frittstående statsautorisert revisjonsfirma som ble etablert i 1989.
Vi er også autorisert som regnskapsførerselskap.
Vi holder til i Nordland, nærmere bestemt på Leknes i Lofoten.

Våre tjenester:

  • Revisjon og attestasjonsoppdrag
  • Årsregnskap og ligningsdokumenter
  • Stiftelse av selskaper
  • Fusjon og fisjon av selskaper
  • Omdanning til aksjeselskap
  • Kapitalendringer
  • Omorganisering og generasjonskifte
  • Skatt og merverdiavgift
  • Bistand ved bokettersyn og skattesaker
  • Verdsettelser

Les mer om våre tjenester her
*
*
*
*
*
*
Les vår personvernerklæring her